Slėginės įrangos sertifikavimas

Teikiame nešališkas aukštos kokybės paslaugas pramonės įmonėms tiek gaminačioms tiek eksploatuojančioms slėginę įrangą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje:

 • Visų tipų slėginių indų (paprastų ir kriogeninių talpyklų, reaktorių, šilumokaičių, autoklavų, sklendžių ir kt.) ir vamzdynų, o taip pat energetinių katilų:
  • sertifikavimas (CE – ženklinimas) pagal Europos Parlamento PED 97/23/EC direktyvą (Lietuvoje tai “Slėginių įrenginių techninis reglamentas”) pagal visus atitikties įvertinimo modulius,
  • projektų tikrinimas pagal LST EN 13445:2009, LST EN 13480:2002,LST EN 14015:2005, LST EN 12952:2002, LST EN 12953:2003 ir kt. darniųjų (harmonizuotų) standartų reikalavimus,
  • projektų tikrinimas pagal ASME VIII Division I ir ASME B31standartų reikalavimus,
  • išsamus konsultavimas pradedant gaminti slėginę įrangą (medžiagų atitinkančių standartus parinkimas, stiprumo ir nustatyto resurso įvertinimas, nerdomosios kontrolės planų sudarymas, suvirinimo sertifikavimas ir kt.), ar bendradarbiaujant šioje srityje su kolegomis užsienyje jeigu esate jų įgalioti atstovai,
  • atliekame patikrinamuosius stiprumo skaičiavimus taikant klasikinį (pagal standartų formules) ir taikant baigtinių elementų metodus pagal techninius standartų reikalavimus.
 • Konsultavimas sudarant slėginės įrangos pirkimo, projektavimo ir gaminimo sutartis techninių užduočių rengimo arba įvertinimo procese.
 • Rangovų ir subrangovų gamybos kokybės sistemos tikrinimas pagal kliento, PED 97/23/EC, ISO 9000, ISO 14000 ir kitų kokybės sistemų reikalavimus.
 • 2-os (atstovaujant gaminančią organizaciją) arba 3-ios (atstovaujant klientą) šalies inspektavimas gamybos metu(paruošimo, suvirinimo, kontrolė priežiūra, kliento specifikacijų) ir paruošimo pristatymui (komplektacijos, dokumentacijos patikrinimas, įpakavimo kokybės).
 • Pramonės inžinierinių skyrių konsultavimas ir mokymų organizavimas LST EN ir ASME standartųtaikymo klausimais
 • Tinkamumo eksploatacijai metodikų taikymas slėginių įrenginių resurso ir/arba pažeidimo įvertinimui pagal LST EN 13445:2009 ir API 579-1/ASME FFS-1 (Fitness-For-Service) standartų reikalavimus:
  • Diagnostikos ir resurso pratęsimo programų rengimas pagal Lietuvoje galiojančių taisyklių reikalavimus,
  • Diagnostikos (neardomosios kontrolės) ir resurso nustatymo darbų atlikimas ir atitinkamų sertifikatų išdavimas, suderinimas su Lietuvos potensialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įgaliotomis įstaigomis
  • Globalinės, lokalinės ir taškinės korozijos pažeidimų vertinimas,
  • Trapaus irimo vertinimas,
  • Korozijos ir nuovargio plyšių tipo pažeidimų,
  • Daugiaciklio ir mažaciklio metalo nuovargio vertinimas,
  • Metalo valkšnumo pažeidimų,
  • Įlenkimų ir įpjovimų pažeidimų vertinimas,
  • Gamybos neatitikimų (siūlių nesutapimas, ovališkumas ir kt.) vertinimas.
  • Korpuso formos praradimo eksploatacijoje pažeidimo,
  • Vandenilio pažeidimų (sutrapėjimo, pūslių susidarymo) ir išsisluoksniavimo pažeidimų vertinimas
  • Gaisro žalos analizė ir liekamojo resurso įvertinimas).
 • Rizikos įvertinimu grindžiamas patikrinimas (angl. RBI – Risk Based Inspection) – Eksploatacinės kontrolės programų sudarymas ir optimizavimas taikant rizikos įvertinimo metodus
 • Magistralinių vamzdynų vientisumo valdymas (angl. PIMS – Pipeline Integrity Management System) – Patikimumo užtikrinimo, įvertinimo ir sprendimų priėmimo sistema veikianti taikant automatizuotus analizės metodus
 • Suvirintojų sertifikavimas pagal LST EN 287-1:2004 (Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai) standartą,suvirinimo procedūrų patvirtinimas pagal LST EN ISO 15614-1:2004(Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas).

Saugi, bet ekomomiška, patikima, ilgai tarnaujanti, bet optimaliai kainuojanti slėginė įranga – tai Jūsų tikslas kurį mes padėsime pasiekti veikdami kartu nuo įsigijimo sutarties pasirašymo iki tikrąjį tarnavimo laiką išdirbusios įrangos eksploatavimo pabaigimo!